Rozvrh hodin

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.A  (Tmějová Monika)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Ikt (1sk)
Ži
(VT3)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Zpvc
To
(1.A)

Anj (Sk1) Fe (1.A)

Pek
Ta
(TeC)

Eko
Ko
(1.A)

   

Nej (Sk-4) Sv (JU1)

Nej (Sk-4) Sv (JU1)

Anj (Sk2) Kn (1.B)

Ikt (2sk)
Ma
(VT2)

Ruj (Sk-2) Sm (JU2)

Ruj (Sk-2) Sm (JU2)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Spj (Sk-3) Fe (1.B)

Spj (Sk-3) Fe (1.B)

Anj (Sk4) Čn (1.C)

 
Ú
t

 

 

Zpve
Fi
(1.A)

Pek
Ta
(TeC)

Eko
Ko
(1.A)

Čjl
Ši
(1.A)

Zpvf
Ma
(1.A)

Ikt (1sk)
Ži
(VT1)

 

Tev (Chl)
Pa
(TV1)

Tev (Chl)
Pa
(TV1)

Ikt (2sk)
Ma
(TeB)

 
S
t

 

 

Mat
Mc
(4.B)

Mat
Mc
(4.B)

Čjl
Ši
(1.A)

Anj (Sk1) Fe (1.A)

Obn
Se
(1.A)

Dej
Ši
(1.A)

     

Anj (Sk2) Kn (1.B)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Anj (Sk4) Čn (1.C)

 
Č
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Čjl
Ši
(1.A)

Zpve
Fi
(1.A)

Anj (Sk1) Fe (1.A)

Hoz
Do
(1.A)

   

Nej (Sk-4) Sv (JU2)

Anj (Sk2) Kn (1.B)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Ruj (Sk-2) Sm (3.C)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Spj (Sk-3) Fe (1.C)

Anj (Sk4) Čn (1.C)

 
P
á

 

 

Mat
Mc
(1.A)

Mat
Mc
(1.A)

Hoz
Do
(1.A)

Dej
Ši
(1.A)

Eko
Ko
(1.A)

Anj (Sk1) Fe (1.A)

     

Anj (Sk2) Kn (1.B)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Anj (Sk4) Čn (1.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.B  (Hlaváčková Dagmar)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Che
Ba
(1.B)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Mat
Hl
(1.B)

Anj (Sk1)
Fe
(1.A)

Ikt
Ži
(VT3)

     

Nej (Sk-4) Sv (JU1)

Nej (Sk-4) Sv (JU1)

Ruj (Sk-2) Sm (JU2)

Ruj (Sk-2) Sm (JU2)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Spj (Sk-3) Fe (1.B)

Spj (Sk-3) Fe (1.B)

 
Ú
t

 

 

Ikt
Ži
(VT3)

Zem
Do
(1.B)

Mat
Hl
(1.B)

Fyz
Hl
(1.B)

Čjl
Ši
(1.B)

Dej
Ta
(1.A)

 

Tev (Chl)
Pa
(TV1)

Tev (Chl)
Pa
(TV1)

 
S
t

 

 

Obn
Ja
(1.A)

Čjl
Ši
(1.B)

Pek
Ta
(TeC)

Anj (Sk1)
Fe
(1.A)

Mat
Hl
(1.B)

       

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

 
Č
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Dej
Ta
(1.B)

Pek
Ta
(TeC)

Anj (Sk1)
Fe
(1.A)

 

Che
Ba
(1.B)

Bio
Sl
(1.B)

Nej (Sk-4) Sv (JU2)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Ruj (Sk-2) Sm (3.C)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Spj (Sk-3) Fe (1.C)

 
P
á

 

 

Bio
Sl
(1.B)

Fyz
Hl
(1.B)

Čjl
Ši
(1.B)

Mat
Hl
(1.B)

Zem
Do
(1.B)

Anj (Sk1)
Fe
(1.A)

     

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.C  (Jašková Radka)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Eko
Nu
(1.C)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Obn
Se
(1.C)

Anj (Sk1)
Fe
(1.A)

Zpvc
To
(1.C)

Zpd
Ta
(VT2)

   

Nej (Sk-4) Sv (JU1)

Nej (Sk-4) Sv (JU1)

Ruj (Sk-2) Sm (JU2)

Ruj (Sk-2) Sm (JU2)

Anj (Sk4)
Čn
(1.C)

Spj (Sk-3) Fe (1.B)

Spj (Sk-3) Fe (1.B)

 
Ú
t

 

 

Dej
Ši
(1.C)

Úvt
Sy
(VT2)

Čjl
Ja
(1.C)

Obn
Se
(1.C)

Hoz
Do
(1.C)

Apc
(VT2)

 

Tev (Chl)
Pa
(TV1)

Tev (Chl)
Pa
(TV1)

 
S
t

 

 

Dej
Ši
(1.C)

Zpd
Ta
(VT3)

Eko
Nu
(1.C)

Anj (Sk1)
Fe
(1.A)

Mat
Mc
(1.C)

Mat
Mc
(1.C)

     

Anj (Sk4)
Čn
(1.C)

 
Č
t

 

 

Úvt
Sy
(VT2)

Čjl
Ja
(1.C)

Nej (Sk-1) Be (1.A)

Eko
Nu
(1.C)

Hoz
Do
(1.C)

Anj (Sk1)
Fe
(1.A)

     

Nej (Sk-4) Sv (JU2)

Ruj (Sk-2) Sm (3.C)

Anj (Sk4)
Čn
(1.C)

Spj (Sk-3) Fe (1.C)

 
P
á

 

 

Apc
(VT2)

Úvt
Sy
(1.C)

Čjl
Ja
(1.C)

Mat
Mc
(4.B)

Mat
Mc
(4.B)

Anj (Sk1)
Fe
(1.A)

     

Anj (Sk4)
Čn
(1.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.K  (Tměj Jaroslav)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Das
Jr
(1.VS)

Pra
Tm
(1.VS)

Aoj
Čn
(1.VS)

Uek
Nu
(1.VS)

Kte
Bl
(VT1)

       

 
Ú
t

 

 

Das
Jr
(1.VS)

Aoj
Čn
(1.VS)

Pra
Tm
(1.VS)

Kte
Bl
(VT1)

Anj
Ks
(1.VS)

Fúp
Šm
(1.VS)

 

Fúp
Šm
(1.VS)

Fúp
Šm
(1.VS)

 
S
t

 

 

Anj
Ks
(1.VS)

Nej (Sk-1)
Sv
(JU1)

Kte
Bl
(VT3)

Okn (Sk-1)
Bz
(JU2)

         

Ruj (Sk-2)
(JU2)

Okr (Sk-2)
(1.VS)

 
Č
t

 

 

Fúp
Šm
(1.VS)

Fúp
Šm
(1.VS)

Mes
Hl
(1.VS)

Anj
Ks
(1.VS)

Nej (Sk-1)
Sv
(JU1)

Uek
Nu
(1.VS)

Okn (Sk-1)
Bz
(1.VS)

   

Ruj (Sk-2)
(JU2)

Okr (Sk-2)
(1.B)

 
P
á

 

 

Oko
Ta
(TeB)

Oko
Ta
(TeB)

Nej (Sk-1)
Sv
(JU2)

Nej (Sk-1)
Sv
(JU2)

Aoj
Čn
(1.VS)

Mes
Hl
(1.VS)

     

Ruj (Sk-2)
(1.VS)

Ruj (Sk-2)
(1.VS)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.A  (Bačíková Lucie)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Uce
Jr
(2.A)

Eko
Ko
(2.A)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Pek
Ta
(VT2)

Dej
Ši
(2.A)

Ikt
(VT3)

   

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Anj (Sk2)
Fe
(2.B)

Spj (Sk-4) Bz (1.A)

 
Ú
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Pek
Ta
(VT3)

Sta
(2.A)

Uce
Jr
(2.A)

Obn
Se
(2.A)

 

Tev (Chl)
Do
(TV)

Tev (Chl)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Pa
(TV1)

Tev (Dív2)
Pa
(TV1)

 
S
t

 

 

Uce
Jr
(2.A)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Mat
Mc
(4.B)

Mat
Mc
(4.B)

Čjl
Ši
(2.A)

       

Anj (Sk2)
Fe
(2.B)

 
Č
t

 

 

Nej (Sk-1) Be (JU3)

Nej (Sk-1) Be (JU3)

Eko
Ko
(2.A)

Hoz
Do
(2.A)

Čjl
Ši
(2.A)

Čjl
Ši
(2.A)

     

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

 
P
á

 

 

Eko
Ko
(2.A)

Ikt
(VT3)

Mat
Mc
(2.A)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Sta
(VT3)

     

Anj (Sk2)
Fe
(2.B)

Anj (Sk2)
Fe
(2.B)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.B  (Dosedla František)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Che
Ba
(2.B)

Ikt
Ži
(TeC)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Čjl
Fi
(2.B)

Mat
Hl
(2.B)

     

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Spj (Sk-4) Bz (1.A)

 

Anj (Sk3)
Kn
(2.C)

 

 
Ú
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Ikt
Ži
(TeC)

Eko
Nu
(2.B)

Čjl
Fi
(2.B)

Fyz
Hl
(1.B)

 

Tev (Chl)
Do
(TV)

Tev (Chl)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Pa
(TV1)

Tev (Dív2)
Pa
(TV1)

 
S
t

 

 

Dej
Ta
(2.B)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Mat
Hl
(2.B)

Fyz
Hl
(2.B)

Pek
Ja
(TeC)

Eko
Nu
(2.B)

     

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Anj (Sk3)
Kn
(2.C)

 
Č
t

 

 

Nej (Sk-1) Be (JU3)

Nej (Sk-1) Be (JU3)

Dej
Ta
(2.B)

Pek
Ja
(TeC)

Obn
Ja
(2.B)

Zem
Do
(2.B)

 

Bio
Sl
(2.B)

Che
Ba
(2.B)

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

 
P
á

 

 

Čjl
Fi
(2.B)

Bio
Sl
(2.B)

Mat
Hl
(2.B)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Zem
Do
(2.B)

     

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Anj (Sk3)
Kn
(2.C)

Anj (Sk3)
Kn
(2.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.C  (Kosařová Jitka)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Zpi (Dbs)
(VT1)

Gpc
Sy
(VT3)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Eko
Nu
(2.C)

Uce
Jr
(2.C)

Apc
Bl
(TeC)

   

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Spj (Sk-4) Bz (1.A)

Alg (Prg)
Ku
(VT2)

 

Anj (Sk3)
Kn
(2.C)

 

 
Ú
t

 

 

Zpi (Dbs)
(VT1)

Uce
Jr
(2.C)

Čjl
Fi
(2.C)

Mat
Čk
(2.C)

Zpd
Ta
(TeC)

Hoz
Do
(4.C)

 

Tev
Do
(TV)

Tev
Do
(TV)

Alg (Prg)
Ku
(TeB)

 
S
t

 

 

Mat
Čk
(2.C)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Obn
Se
(2.C)

Pos
Ku
(VT2)

Pos
Ku
(VT2)

Čjl
Fi
(2.C)

     

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Anj (Sk3)
Kn
(2.C)

 
Č
t

 

 

Nej (Sk-1) Be (JU3)

Nej (Sk-1) Be (JU3)

Čjl
Fi
(2.C)

Mat
Čk
(4.B)

Gpc
Sy
(VT3)

Zpd
Ta
(TeC)

     

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Ruj (Sk-3) (2.B)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

 
P
á

 

 

Eko
Nu
(2.C)

Apc
Bl
(VT2)

Uce
Jr
(2.C)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

Anj (Sk1)
Va
(2.A)

       

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Anj (Sk3)
Kn
(2.C)

Anj (Sk3)
Kn
(2.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.K  (Smutková Marcela)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

   

Mar
Ko
(2.VS)

Aoj
Va
(2.VS)

Okn (Sk-1)
Bz
(JU1)

Mak
Ko
(2.VS)

Anj
Čn
(2.VS)

 

Nej (Sk-1)
Sv
(JU2)

Nej (Sk-1)
Sv
(JU2)

Okr (Sk-2)
Sm
(3.C)

Ruj (Sk-2)
Sm
(JU1)

Ruj (Sk-2)
Sm
(JU1)

 
Ú
t

 

 

Zoo
Ne
(2.VS)

Zoo
Ne
(2.VS)

Anj
Čn
(2.VS)

Mak
Ko
(2.VS)

Aok
Čn
(2.VS)

Fim
Kp
(2.VS)

     

 
S
t

 

 

Lgs
Ko
(2.VS)

Zps
Bl
(TeB)

Mak
Ko
(2.VS)

Nej (Sk-1)
Sv
(2.VS)

Aok
Čn
(2.VS)

Fim
Kp
(2.VS)

     

Ruj (Sk-2)
Sm
(JU1)

 
Č
t

 

 

Mar
Ko
(2.VS)

Lgs
Ko
(2.VS)

Aoj
Va
(2.VS)

Spú
Tm
(2.VS)

         

 
P
á

 

 

Okn (Sk-1)
Bz
(JU2)

Okn (Sk-1)
Bz
(JU2)

Zps
Bl
(VT1)

Spú
Tm
(2.VS)

Spú
Tm
(2.VS)

       

Okr (Sk-2)
Sm
(2.VS)

Okr (Sk-2)
Sm
(2.VS)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.A  (Nunvářová Jana)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Obn
Se
(3.A)

Ikt (1sk)
(TeB)

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

Eko
Nu
(3.A)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Ikt (2sk)
Ma
(TeC)

Spj (Sk-4) Bz (JU2)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Ruj (Sk-5) (3.A)

 

 
Ú
t

 

 

Uce (1sk)
Ko
(3.A)

Uce (1sk)
Ko
(3.A)

Ikt (1sk)
(VT2)

Anj (Sk1)
Fe
(JU1)

Anj (Sk1)
Fe
(JU1)

Mat
Čn
(3.A)

     

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Uce (2sk)
Šm
(2.A)

Uce (2sk)
Šm
(2.A)

Ikt (2sk)
Ma
(VT1)

Anj (Sk4)
Kn
(4.C)

Anj (Sk4)
Kn
(4.C)

 
S
t

 

 

Anj (Sk1)
Fe
(3.A)

Eko
Nu
(3.A)

Mat
Čn
(3.A)

Pek
Ta
(TeC)

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

 

Ftf (1sk)
Tm
(VT3)

Ftf (1sk)
Tm
(VT3)

Ftf (1sk)
Tm
(VT3)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

Ftf (2sk)
Jr
(FTF)

Ftf (2sk)
Jr
(FTF)

Ftf (2sk)
Jr
(FTF)

Anj (Sk4)
Kn
(4.A)

Ruj (Sk-5) (3.A)

 

 
Č
t

 

 

Čjl
Fi
(3.A)

Mat
Čn
(3.A)

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Uce (1sk)
Ko
(3.A)

Uce (1sk)
Ko
(3.A)

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

     

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Cer (2sk)
Čn
(3.A)

Uce (2sk)
Šm
(3.C)

Uce (2sk)
Šm
(3.C)

Spj (Sk-4) Bz (JU2)

Ruj (Sk-5) (3.A)

 

 
P
á

 

 

Anj (Sk1)
Fe
(3.A)

Eko
Nu
(3.A)

Pra
Fi
(3.A)

Pek
Ta
(TeC)

Čjl
Fi
(3.A)

Čjl
Fi
(3.A)

     

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Anj (Sk4)
Kn
(JU1)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.B  (Finsterlová Martina)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Ikt
Ma
(VT2)

Dej
Ta
(3.B)

Ruj (Sk-5) (3.A)

Uce
Tm
(3.B)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Spj (Sk-4) Bz (JU2)

 

 
Ú
t

 

 

Ikt
Ma
(VT2)

Mat
Hl
(3.B)

Eko
Nu
(3.B)

Anj (Sk1)
Fe
(JU1)

Anj (Sk1)
Fe
(JU1)

Ekt
Nu
(3.B)

     

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

 
S
t

 

 

Anj (Sk1)
Fe
(3.A)

Uce
Tm
(3.B)

Cer
Ks
(JU3)

Obn
Ja
(3.B)

Ruj (Sk-5) (3.A)

Mat
Hl
(3.B)

Čjl
Fi
(3.B)

   

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

 

 
Č
t

 

 

Dej
Ta
(3.B)

Čjl
Fi
(3.B)

Eko
Nu
(3.B)

Mat
Hl
(3.B)

Uce
Tm
(3.B)

Ruj (Sk-5) (3.A)

     

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Spj (Sk-4) Bz (JU2)

 

 
P
á

 

 

Anj (Sk1)
Fe
(3.A)

Pra
Fi
(3.B)

Eko
Nu
(3.B)

Čjl
Fi
(3.B)

Ekt
Nu
(3.B)

Uce
Tm
(3.B)

     

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.C  (Synek Pavel)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Čjl
Ši
(3.B)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT1)

Ruj (Sk-5) (3.A)

Uce
Ko
(3.C)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Tev (Chl2)
Sy
(TV1)

Spj (Sk-4) Bz (JU2)

 

 
Ú
t

 

 

Zpv
Hl
(1.B)

Zpi (Dbs)
Ma
(VT1)

Mat
Čk
(3.C)

Anj (Sk2)
Ku
(3.C)

Anj (Sk2)
Ku
(3.C)

Pos
Hk
(VT3)

Pos
Hk
(VT3)

   

Alg (Prg)
Ku
(VT3)

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

 
S
t

 

 

Anj (Sk2)
Ku
(3.C)

Zpo (Dbs)
Ku
(VT1)

Zpo (Dbs)
Ku
(VT1)

Mat
Čk
(3.C)

Ruj (Sk-5) (3.A)

Uce
Ko
(3.C)

Eko
Nu
(3.C)

   

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Zda (Prg)
Sy
(VT2)

Zda (Prg)
Sy
(VT2)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Spj (Sk-4) Bz (2.C)

 

 
Č
t

 

 

Čjl
Ši
(3.C)

Mat
Čk
(3.C)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT1)

Twb
Sy
(VT3)

Zpv
Hl
(1.B)

Ruj (Sk-5) (3.A)

 

Pmz
Ku
(VT3)

Pmz
Ku
(VT3)

Nej (Sk-1) Sv (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Ruj (Sk-3) Sm (3.C)

Spj (Sk-4) Bz (JU2)

 

 
P
á

 

 

Anj (Sk2)
Ku
(3.C)

Uce
Ko
(3.C)

Zpd
Ta
(TeC)

Eko
Nu
(3.C)

Twb
Sy
(VT3)

Čjl
Ši
(3.C)

     

Anj (Sk3)
Va
(3.B)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.K  (Tměj Jaroslav)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Kap
Tm
(Aula)

Pem
Nu
(Aula)

Bap
Nu
(Aula)

Ufa
Jr
(Aula)

Sok
Ja
(Aula)

Sok
Ja
(Aula)

     

 
Ú
t

 

 

Pra
Tm
(Aula)

Pra
Tm
(Aula)

Rea
Va
(Aula)

Aok
Čn
(Aula)

Pem
Nu
(Aula)

Pae
Fi
(Aula)

 

Kds
Bl
(VT2)

Ufa
Jr
(Aula)

 
S
t

 

 

Okn (Sk-1)
Bz
(JU1)

Ufa
Jr
(Aula)

Ufa
Jr
(Aula)

Bap
Nu
(Aula)

Kds
Bl
(VT1)

Nej (Sk-1)
Sv
(JU1)

     

Okr (Sk-2)
(Aula)

Ruj (Sk-2)
(JU2)

 
Č
t

 

 

Bap
Nu
(Aula)

Pem
Nu
(Aula)

Okn (Sk-1)
Bz
(JU1)

Ufa
Jr
(Aula)

Ufa
Jr
(Aula)

Pae
Fi
(Aula)

Rea
Va
(Aula)

   

Okr (Sk-2)
(Aula)

 
P
á

 

 

 
 
-- Neu --

 
 
-- Neu --

 
 
-- Neu --

 
 
-- Neu --

 
 
-- Neu --

 
 
-- Neu --

 
 
-- Neu --

 
 
-- Neu --

 
 
-- Neu --

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.A  (Kotoučová Pavlína)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Koa (Koa1)
Čn
(4.A)

Koa (Koa1)
Čn
(4.A)

Čjl
Ja
(4.A)

Uce (1sk)
Tm
(4.A)

Mat
Hl
(4.A)

Nej (Sk-1) Bz (JU3)

 

Mcv (Mcv)
Čk
(4.C)

Mcv (Mcv)
Čk
(4.C)

Nej (Sk-2) Va (4.A)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Ikt (2sk)
Ži
(VT3)

Ruj (Sk-4) Sm (4.C)

Koa (Koa3)
Va
(4.C)

Koa (Koa3)
Va
(4.C)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Frj (Sk-6) Fi (JU2)

 
Ú
t

 

 

Ekt
Nu
(4.A)

Čjl
Ja
(4.A)

Pra
Kp
(4.A)

Uce (1sk)
Tm
(4.A)

Uce (1sk)
Tm
(4.A)

Eko
Ko
(4.A)

 

Ikt (1sk)
(TeB)

Pek
Ta
(TeC)

Uce (2sk)
Šm
(3.A)

Uce (2sk)
Šm
(3.A)

Upc (2sk)
Tm
(4.A)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Nej (Sk-1) Bz (JU2)

Eko
Ko
(4.A)

Upc (1sk)
Tm
(4.A)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Nej (Sk-2) Va (4.A)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Ruj (Sk-3) (1.B)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Ruj (Sk-4) Sm (4.C)

Cer (2sk)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Spj (Sk-5) Fe (2.A)

Anj (Sk5) Čn (3.A)

Frj (Sk-6) Fi (JU1)

Anj (Sk6) Ku (1.B)

 
Č
t

 

 

Čjl
Ja
(4.A)

Pra
Kp
(4.A)

Upc (1sk)
Tm
(VT3)

Nej (Sk-1) Bz (4.A)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Mat
Hl
(4.A)

 

Eko
Ko
(4.A)

Spk
Fi
(4.A)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Ruj (Sk-3) (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Uce (2sk)
Šm
(4.A)

Ruj (Sk-4) Sm (JU3)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Anj (Sk5) Čn (1.VS)

Frj (Sk-6) Fi (JU2)

Anj (Sk6) Ku (4.A)

 
P
á

 

 

Cer (1sk)
Ks
(4.A)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Čjl
Ja
(4.A)

Mat
Hl
(4.A)

Ekt
Nu
(4.A)

     

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Upc (2sk)
Tm
(VT3)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Anj (Sk5) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Čn (JU1)

Anj (Sk6) Ku (Aula)

Anj (Sk6) Ku (Aula)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.B  (Šimerdová Ladislava)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Koa (Koa1)
Čn
(4.A)

Koa (Koa1)
Čn
(4.A)

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Eko
Ko
(4.B)

Mat
Čk
(4.B)

Nej (Sk-1) Bz (JU3)

 

Mcv (Mcv)
Čk
(4.C)

Mcv (Mcv)
Čk
(4.C)

Nej (Sk-2) Va (4.A)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Uce (2sk)
Tm
(4.B)

Ruj (Sk-4) Sm (4.C)

Koa (Koa3)
Va
(4.C)

Koa (Koa3)
Va
(4.C)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Frj (Sk-6) Fi (JU2)

 
Ú
t

 

 

Pek
Ja
(TeC)

Spk
Fi
(4.B)

Čjl
Ši
(4.B)

Uce (1sk)
Jr
(4.B)

Pra
Kp
(4.B)

Čjl
Ši
(4.B)

 

Uce (1sk)
Jr
(4.B)

Ikt (1sk)
(VT2)

Cer (2sk)
Ks
(JU3)

Ikt (2sk)
Ži
(TeC)

Uce (2sk)
Tm
(4.B)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Nej (Sk-1) Bz (JU2)

Pra
Kp
(2.A)

Eko
Ko
(4.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Nej (Sk-2) Va (4.A)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Ruj (Sk-3) (1.B)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Ruj (Sk-4) Sm (4.C)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Spj (Sk-5) Fe (2.A)

Anj (Sk5) Čn (3.A)

Frj (Sk-6) Fi (JU1)

Anj (Sk6) Ku (1.B)

 
Č
t

 

 

Mat
Čk
(4.B)

Uce (1sk)
Jr
(4.B)

Čjl
Ši
(4.B)

Nej (Sk-1) Bz (4.A)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Psy
Ja
(4.B)

 

Svp (Svs)
Ja
(4.B)

Svp (Svs)
Ja
(4.B)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Ruj (Sk-3) (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Uce (2sk)
Tm
(4.C)

Ruj (Sk-4) Sm (JU3)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Eks (Eks)
Ho
(2.A)

Eks (Eks)
Ho
(2.A)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Anj (Sk5) Čn (1.VS)

Frj (Sk-6) Fi (JU2)

Anj (Sk6) Ku (4.A)

 
P
á

 

 

Psy
Ja
(4.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Mat
Čk
(4.C)

Čjl
Ši
(1.C)

Eko
Ko
(4.B)

     

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Anj (Sk5) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Čn (JU1)

Anj (Sk6) Ku (Aula)

Anj (Sk6) Ku (Aula)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.C  (Jareš Jaromír)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Koa (Koa1)
Čn
(4.A)

Koa (Koa1)
Čn
(4.A)

Zpv
Hl
(4.C)

Čjl
Ja
(4.C)

Apc
Jr
(VT3)

Nej (Sk-1) Bz (JU3)

 

Mcv (Mcv)
Čk
(4.C)

Mcv (Mcv)
Čk
(4.C)

Nej (Sk-2) Va (4.A)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Ruj (Sk-4) Sm (4.C)

Koa (Koa3)
Va
(4.C)

Koa (Koa3)
Va
(4.C)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Frj (Sk-6) Fi (JU2)

 
Ú
t

 

 

Mat
Kp
(4.C)

Mat
Kp
(4.C)

Eko
Jr
(4.C)

Pos (Prg)
Hk
(VT3)

Pos (Prg)
Hk
(VT3)

Nhw
Sy
(TeC)

 

Prg (Prg)
Ku
(VT1)

Prg (Prg)
Ku
(VT1)

Dbs (Dbs)
Sy
(TeB)

Dbs (Dbs)
Sy
(TeB)

Pos (Dbs)
Hk
(VT3)

Pos (Dbs)
Hk
(VT3)

 
S
t

 

 

Zpv
Hl
(1.B)

Čjl
Ja
(4.C)

Nej (Sk-1) Bz (JU2)

Gpc (Prg)
Sy
(VT3)

Uce (Prg)
Jr
(4.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Nej (Sk-2) Va (4.A)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Ruj (Sk-3) (1.B)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Ruj (Sk-4) Sm (4.C)

Uce (Dbs)
Tm
(4.C)

Gpc (Dbs)
Sy
(VT3)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Spj (Sk-5) Fe (2.A)

Anj (Sk5) Čn (3.A)

Frj (Sk-6) Fi (JU1)

Anj (Sk6) Ku (1.B)

 
Č
t

 

 

Mat
Kp
(4.C)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Eko
Jr
(4.C)

Nej (Sk-1) Bz (4.A)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Uce (Prg)
Jr
(4.C)

 

Ftf (1sk)
Tm
(VT2)

Ftf (1sk)
Tm
(VT2)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Ruj (Sk-3) (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Dbs (Dbs)
Sy
(TeB)

Ruj (Sk-4) Sm (JU3)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Uce (Dbs)
Tm
(2.C)

Ftf (2sk)
Jr
(FTF)

Ftf (2sk)
Jr
(FTF)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Anj (Sk5) Čn (1.VS)

Frj (Sk-6) Fi (JU2)

Anj (Sk6) Ku (4.A)

 
P
á

 

 

Eko
Jr
(4.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Gpc
Sy
(VT3)

Čjl
Ja
(4.C)

Čjl
Ja
(4.C)

     

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk2) Kn (4.B)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Anj (Sk3) Va (4.A)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Anj (Sk4) Fe (4.C)

Anj (Sk5) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Čn (JU1)

Anj (Sk6) Ku (Aula)

Anj (Sk6) Ku (Aula)