16.04.2018 Oznámení o vyhlášení volného dne z provozních důvodů

Oznamuji, že na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 jsem vyhlásil volné dny  dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Volné dny jsou vyhlášeny z provozních důvodů (víkendová dokončování výměny oken v severním traktu budovy školy a do vnitřního dvora budovy školy s následným úklidem).


Václav Pavelka

ředitel školy