03.05.2019 Ředitelské volno 9. - 10. 5. 2019

Vzhledem k nutnému pročištění veškeré kanalizace školy, broušení emailů východního schodiště budovy školy a vzhledem k nutné opravě spadlé římsy na budově školy vyhlašuji podle § 24, odst. 2, Zákona č. 561/2004 Sb., (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), na čtvrtek 9. 5. 2019 a pátek 10. 5. 2019 ředitelské volno.
 

Ředitel školy