Přijímací řízení 2019

Jednotná přijímací zkouška (dále jen jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Bližší informace k přijímacímu řízení 2019 budou zveřejněny v lednu 2019.

 

Vyzkoušejte si ilustrační testy pro čtyřleté obory vzdělávání.

 Přijímací zkoušky nanečisto

Pro zájemce pořádáme zkušební přijímací zkoušky:

• termín: pondělí 14. ledna 2019 od 15 hodin;

• administrativní poplatek 100,- splatný na místě;

• kapacita není omezena;

• jedná se o dva písemné testy z předmětů Matematika a její aplikace (70 min) a Český jazyk a literatura (60 min);

• z organizačních důvodů je nutné se přihlásit nejpozději do 12. 1. 2019 a to na email cermakova@oakostelec.cz, či telefonicky 494 942 400;

• ke zkoušce budou použity ilustrační testy, které školám zpřístupní CERMAT;

• výsledky škola zpřístupní na webu školy pod přiděleným číselným kódem.