Interaktivní výuka průřezového tématu 11. 2. 2013Zpět

(zaměřeno na mediální výchovu a ICT)
Popis projektu Newsletter Klubu mediální komunikace Klub mediální komunikace na Moodle