04.04.2018 Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že na den 16. 4. 2018 jsem vyhlásil volný den pro žáky 1. - 3. ročníků čtyřletého studia dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Volný den pro žáky 1. - 3. ročníků čtyřletého studia je vyhlášen z provozních důvodů (konání přijímacích zkoušek do prvních ročníků a odborné maturitní písemné práce 4. ročníků).

 

Václav Pavelka

ředitel školy