16.08.2018 Jednotné zkušební schéma podzimní písemné MZ

V příloze jsou uvedeny všechny informace a termíny.