09.06.2019 Podzimní termín maturitních zkoušek

Upozorňujeme, že přihlášení k podzimnímu termínu MZ je možné do 25. 6. 2019 v sekretariátu školy.