16.02.2018 Vyhlášení volného dne

Vzhledem k druhé etapě výměny oken v severním traktu budovy školy, která bude probíhat v rámci jarních prázdnin v termínu od 3. 3. do 11. 3. 2018 vyhlašuji podle § 24, odst. 2, Zákona č. 561/2004 Sb., (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), na pondělí 12. 3. 2018 ředitelské volno (nutný kompletní úklid budovy školy).