Logo Goethe

Goethe Zertifikat B1 Zkouška - písemná část (165 minut) Zkouška - ústní část (15 minut) Zkoušku je možno konat komplexně, nebo skládat moduly jednotlivě či v kombinaci.
Cena Goethe Zertifikat B1: 3 500,- Kč
Cena jednoho modulu B1: 1 050,- Kč
Při prezenci předloží uchazeč doklad o zaplacení uvedené částky na účet: 19-1412860247/0100, jako variabilní symbol uveďte své datum narození bez mezer (např. 11071975).
Cena GZ B1 - cvičná zkouška: 450,- Kč
Částku uchazeč zaplatí hotově při prezenci.
Přihláška:
- písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz účastník zkoušky obdrží potvrzení o přijetí přihlášky ke zkoušce e-mailem
- přihláška ke stažení v příloze dole
Konzultace:
vždy v úterý 14 - 16 hodin. Přesný termín je třeba domluvit telefonicky na čísle 494 942 448 - paní Břízová, nebo na čísle 601 583 064.

Termíny:

Cvičná zkouška

15. 10. 2020
09:45 - 10:00 prezence
10:00 - 13:00 písemná část
od 13:15 ústní část dle rozpisu
Přihláška: do 8. 10. 2020 písemně na adresu školy nebo na e-mail:svobodova@oakostelec.cz

18. 02. 2021
09:45 - 10:00 prezence
10:00 - 13:00 písemná část
od 13:15 ústní část dle rozpisu
Přihláška: do 5. 2. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail:svobodova@oakostelec.cz

15. 04. 2021
09:45 - 10:00 prezence
10:00 - 13:00 písemná část
od 13:15 ústní část dle rozpisu
Přihláška: do 9. 4. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail:svobodova@oakostelec.cz

Zkouška

26. 11. 2020 písemná i ústní
09:45 - 10:00 prezence
10:00 - 13:15 písemná část
od 14:00 ústní část dle rozpisu
Přihláška a poplatek: do 13. 11. 2020 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

25. 3. 2021 písemná i ústní
09:45 - 10:00 prezence
10:00 - 13:15 písemná část
od 14:00 ústní část dle rozpisu
Přihláška a poplatek: do 16. 3. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz

3. 6. 2021 písemná i ústní
09:45 - 10:00 prezence
10:00 - 13:15 písemná část
od 14:00 ústní část dle rozpisu
Přihláška a poplatek: do 25. 5. 2021 písemně na adresu školy nebo na e-mail: svobodova@oakostelec.cz
 

Přílohy ke stažení:
Přihláška ke zkoušce
Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních dat
Zkušební řád
Prováděcí ustanovení
Dodatek ke prováděcím ustanovením:
Účastníci zkoušky se speciálními potřebami
Účastníci zkoušky se speciálními potřebami