Střední roku

Přijímací řízení 2020

Výsledky přijímacích zkoušek 2020 budou zveřejněny nejpozději 30. 4. 2020.

Povinnou součástí přijímacího řízení je jednotná zkouška (vyhláška MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.). Jednotnou přijímací zkoušku stanoví v § 60 a následujících zákon č. 561/2004 Sb. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

1. Počet přijímaných uchazečů

Kód oboru vzdělání Obor vzdělání Počet přijímaných uchazečů
63-41-M/02 Obchodní akademie 30
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30
18-20-M/01 Informační technologie 30


2. Termíny přijímacích zkoušek

1. kolo – 1. termín přijímacích zkoušek na všechny tři obory:

úterý 14. 4. 2020

 

1. kolo – 2. termín přijímacích zkoušek na všechny tři obory:

středa 15. 4. 2020

 

náhradní termín - k 1. termínu, 2. termínu

středa 13. 5. 2020, čtvrtek 14. 5. 2020

 

3. Termín odevzdání přihlášek

2. 3. 2020

 

4. Důležité informace pro uchazeče všech oborů vzdělávání

 • V souladu se Školským zákonem může uchazeč podat na naši školu přihlášku k přijímacímu řízení na 2 různé obory vzdělání;
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na přihlášce nevyžadujeme;
 • v případě osob, které získaly vzdělání mimo ČR, bude u přijímacího řízení postupováno dle § 20 odst. 4 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.);
 • uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, předloží nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR (zákon č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů);
 • do kolonky „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ prosím uveďte 2. jazyk, který chce uchazeč na naší škole studovat. 1. cizí jazyk je povinně jazyk anglický. Jako 2. cizí jazyk nabízíme německý, francouzský, španělský a ruský jazyk;
 • do části „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ prosím uveďte název zdravotní pojišťovny žáka;
 • základní škola či jiná škola, ze které se uchazeč hlásí, potvrdí všechny známky a průměry povinně uváděné na přihlášce;
 • v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek;
 • v případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu;
 • výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení;
 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na tomto webu a na vývěsce školy;
 • přihlášku ke studiu ve SŠ lze získat na https://www.cermat.cz v sekci Jednotná přijímací zkouška (tlačítko JPZ 2020), nebo je k dispozici ke stažení pomocí odkazu vpravo nahoře. Formulář je v editovatelném PDF souboru, který lze přímo vyplnit na PC a vytisknout;
 • informace k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na www.cermat.cz, v případě jakýchkoli dotazů a nejasností ohledně přijímacího řízení nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 494 942 400;
 • informace a kritéria hodnocení k přijímacímu řízení naleznete v dokumentu Přijímací řízení 2020.