Střední roku

Rozvrh hodin

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.A  (Baše Marek)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Čjl
Fi
(1.A)

Eko
Ko
(1.A)

Ikt (1sk)
Bl
(VT2)

Zpvc
Sl
(1.A)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Ikt (2sk)
An
(VT1)

Anj (Sk6) Fe (JU1)

Anj (Sk6) Fe (JU1)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

Anj (Sk5) Ku (1.A)

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
Ú
t

 

 

Dej
Ši
(1.A)

Mat
Čn
(1.A)

Hoz
Be
(1.A)

Mat (1sk)
Čn
(1.A)

Čjl (1sk)
Fi
(JU1)

Obn
Se
(1.A)

     

Čjl (2sk)
Fi
(JU1)

Mat (2sk)
Čn
(1.A)

 
S
t

 

 

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Ikt (1sk)
Bl
(VT3)

Mat
Čn
(1.A)

Eko
Ko
(1.A)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Pek
Ta
(TeC)

 

Zpve
Do
(1.A)

Zpve
Do
(1.A)

Ruj (Sk-3) Sm (JU1)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Ruj (Sk-4) (1.A)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Spj (Sk-6) Be (JU2)

Ikt (2sk)
An
(TeB)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

 

Anj (Sk4) Čn (1.B)

 

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU2)

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Mat
Čn
(1.A)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Čjl
Fi
(1.A)

Hoz
Be
(1.A)

Zpvf
Hl
(3.B)

 

Spj (Sk-6)
Be
(1.A)

Spj (Sk-6)
Be
(1.A)

Nej (Sk-2) Be (JU2)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Ruj (Sk-3) Sm (JU1)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Ruj (Sk-4) (1.B)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

 

Anj (Sk4) Čn (1.B)

 

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
P
á

 

 

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Eko
Ko
(1.A)

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Dej
Ši
(1.A)

Pek
Ta
(TeC)

     

Nej (Sk-2) Be (1.A)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Ruj (Sk-3) Sm (JU2)

Ruj (Sk-4) (JU3)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.B  (Martincová Zuzana)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Che
Ba
(3.B)

Bio
Sl
(1.B)

Mat
Mc
(1.B)

Čjl
Ja
(1.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Anj (Sk6) Fe (JU1)

Anj (Sk6) Fe (JU1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

Anj (Sk5) Ku (1.A)

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
Ú
t

 

 

Mat (1sk)
Mc
(3.A)

Čjl (1sk)
Ja
(3.A)

Fyz
Hl
(3.B)

Pek
Ta
(TeC)

Zem
Do
(3.VS)

Dej
Ta
(1.B)

     

Čjl (2sk)
Ja
(1.B)

Mat (2sk)
Mc
(1.B)

 
S
t

 

 

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Mat
Mc
(1.B)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Zem
Do
(1.B)

     

Ruj (Sk-3) Sm (JU1)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Ruj (Sk-4) (1.A)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Spj (Sk-5) Fe (1.B)

Ikt (2sk)
An
(TeB)

Ikt (2sk)
An
(TeB)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

 

Anj (Sk4) Čn (1.B)

 

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU2)

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Čjl
Ja
(1.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Dej
Ta
(1.B)

Fyz
Hl
(3.B)

Pek
Ta
(TeC)

 

Che
Ba
(3.B)

Bio
Sl
(1.B)

Nej (Sk-2) Be (JU2)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Ruj (Sk-3) Sm (JU1)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Ruj (Sk-4) (1.B)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Spj (Sk-5) Fe (JU3)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

 

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
P
á

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Mat
Mc
(1.B)

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Obn
Ja
(1.B)

       

Nej (Sk-2) Be (1.A)

Ruj (Sk-3) Sm (JU2)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Ruj (Sk-4) (JU3)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.C  (Nunvářová Jana)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Čjl
Ši
(1.C)

Eko
Nu
(1.C)

Zpvc
Sl
(1.C)

Apc (1sk)
(VT2)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Apc (2sk)
An
(VT1)

Anj (Sk6) Fe (JU1)

Anj (Sk6) Fe (JU1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

Anj (Sk5) Ku (1.A)

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
Ú
t

 

 

Zpd
Ta
(TeC)

Mat
Čk
(1.C)

Mat
Čk
(1.C)

Obn
Se
(1.C)

Čjl
Ši
(1.C)

Úvt
Sy
(TeC)

Úvt
Sy
(TeC)

   

 
S
t

 

 

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Mat (1sk)
Čk
(1.A)

Čjl (1sk)
Ši
(3.A)

Eko
Nu
(1.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Úvt (1sk)
Sy
(VT2)

 

Dej
Ši
(1.C)

Zpd
Ta
(TeC)

Ruj (Sk-3) Sm (JU1)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Ruj (Sk-4) (1.A)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Spj (Sk-5) Fe (1.B)

Čjl (2sk)
Ši
(1.C)

Mat (2sk)
Čk
(1.C)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Apc (2sk)
An
(VT3)

Spj (Sk-6) Be (JU2)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

 

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU2)

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Mat
Čk
(1.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Apc (1sk)
(VT3)

Hoz
Do
(1.C)

Obn
Se
(1.C)

 

Spj (Sk-6)
Be
(1.A)

Spj (Sk-6)
Be
(1.A)

Nej (Sk-2) Be (JU2)

Anj (Sk2) Kn (3.VS)

Ruj (Sk-3) Sm (JU1)

Anj (Sk3) Va (1.C)

Ruj (Sk-4) (1.B)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Úvt (2sk)
Sy
(VT2)

Spj (Sk-5) Fe (JU3)

Anj (Sk4) Čn (1.B)

 

Anj (Sk5) Ku (1.A)

 
P
á

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Hoz
Do
(1.C)

Nej (Sk-1) Va (1.C)

Eko
Nu
(1.C)

Dej
Ši
(1.C)

     

Nej (Sk-2) Be (1.A)

Ruj (Sk-3) Sm (JU2)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Ruj (Sk-4) (JU3)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.A  (Kotoučová Pavlína)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Ikt (2sk)
An
(VT2)

Ikt (2sk)
An
(VT2)

Čjl
Ši
(2.A)

Anj (Sk1)
Čn
(2.A)

Eko
Ko
(2.A)

Pek
Ta
(TeC)

     

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Ikt (1sk)
Ži
(VT1)

Ikt (1sk)
Ži
(VT1)

Anj (Sk4)
Va
(2.C)

 
Ú
t

 

 

Uce (2sk)
Šm
(3.C)

Uce (2sk)
Šm
(3.C)

Čjl
Ši
(2.A)

Sta
(2.A)

Obn
Se
(2.A)

Mat
Hl
(2.A)

 

Tev (Chl)
Do
(TV1)

Tev (Chl)
Do
(TV1)

Uce (1sk)
Jr
(2.A)

Uce (1sk)
Jr
(2.A)

 
S
t

 

 

Uce (2sk)
Šm
(3.C)

Anj (Sk1)
Čn
(2.A)

Ruj (Sk-3) (JU2)

Ruj (Sk-3) (JU2)

Dej
Ši
(2.A)

Eko
Ko
(2.A)

     

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Uce (1sk)
Jr
(2.A)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

Anj (Sk4)
Va
(2.C)

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

   

 
Č
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Mat (2sk)
Hl
(3.C)

Čjl (2sk)
Ši
(3.C)

Anj (Sk1)
Čn
(2.A)

Anj (Sk1)
Čn
(2.A)

     

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Čjl (1sk)
Ši
(2.A)

Mat (1sk)
Hl
(2.A)

Anj (Sk4)
Va
(2.C)

Anj (Sk4)
Va
(2.C)

 
P
á

 

 

Ruj (Sk-3) (2.A)

Mat
Hl
(2.A)

Sta
(VT3)

Eko
Ko
(2.A)

Pek
Ta
(TeC)

Hoz
Do
(2.A)

     

Nej (Sk-1) Be (JU2)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.B  (Kotoučová Pavlína)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Bio
Sl
(2.B)

Che
Ba
(3.B)

Dej
Ta
(2.B)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Ikt (1sk)
Ži
(VT2)

Ikt (1sk)
Ži
(VT2)

     

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Anj (Sk3) Kn (2.B)

Ikt (2sk)
An
(VT1)

Ikt (2sk)
An
(VT1)

Anj (Sk4) Va (2.C)

 
Ú
t

 

 

Zem
Do
(2.B)

Dej
Ta
(2.B)

Pek
Ta
(TeC)

Čjl (mč2)
Ja
(3.C)

Mat (mč2)
Mc
(2.B)

Eko
Ko
(2.B)

 

Tev (Chl)
Do
(TV1)

Tev (Chl)
Do
(TV1)

Mat (mč1)
Mc
(2.B)

Čjl (mč1)
Ja
(3.C)

 
S
t

 

 

Mat
Mc
(2.B)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Ruj (Sk-3) (JU2)

Ruj (Sk-3) (JU2)

Pek
Ta
(TeC)

Fyz
Hl
(3.B)

     

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Anj (Sk3) Kn (2.B)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Anj (Sk4) Va (2.C)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

 

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

     

 
Č
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Čjl
Ja
(4.C)

Eko
Ko
(2.B)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

 

Bio
Sl
(2.B)

Che
Ba
(3.B)

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Anj (Sk3) Kn (2.B)

Anj (Sk3) Kn (2.B)

Anj (Sk4) Va (2.C)

Anj (Sk4) Va (2.C)

 
P
á

 

 

Ruj (Sk-3) (2.A)

Mat
Mc
(2.B)

Fyz
Hl
(2.B)

Čjl
Ja
(2.B)

Zem
Do
(2.B)

Obn
Ja
(2.B)

     

Nej (Sk-1) Be (JU2)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.C  (Jareš Jaromír)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Pos
Ku
(VT3)

Pos
Ku
(VT3)

Zpv
Hl
(2.C)

Anj (Sk1)
Čn
(2.A)

Zpd
Ta
(TeC)

Apc
Bl
(VT3)

Apc
Bl
(VT3)

   

Anj (Sk4)
Va
(2.C)

 
Ú
t

 

 

Mat
Čk
(2.C)

Alg
Ku
(VT2)

Hoz
Do
(2.C)

Uce
Jr
(2.C)

Uce
Jr
(2.C)

Čjl
Ja
(2.C)

 

Tev (Chl)
Do
(TV1)

Tev (Chl)
Do
(TV1)

 
S
t

 

 

Mat
Čk
(2.C)

Anj (Sk1)
Čn
(2.A)

Ruj (Sk-3) (JU2)

Ruj (Sk-3) (JU2)

Čjl
Ja
(2.C)

Eko
Jr
(2.C)

Alg
Ku
(VT2)

   

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Anj (Sk4)
Va
(2.C)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

   

 
Č
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Mat
Čk
(2.C)

Obn
Se
(2.C)

Anj (Sk1)
Čn
(2.A)

Anj (Sk1)
Čn
(2.A)

 

Gpc
Sy
(VT2)

Gpc
Sy
(VT2)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Anj (Sk4)
Va
(2.C)

Anj (Sk4)
Va
(2.C)

 
P
á

 

 

Ruj (Sk-3) (2.A)

Čjl
Ja
(2.C)

Zpd
Ta
(TeC)

Zpv
Hl
(3.B)

Eko
Jr
(2.C)

Uce
Jr
(2.C)

     

Nej (Sk-1) Be (JU2)

Nej (Sk-2) Va (2.C)

Ruj (Sk-4) Sm (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (2.B)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.K  (Tměj Jaroslav)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Spú
Tm
(2.VS)

Spú
Tm
(2.VS)

Okn
Be
(2.VS)

Mar
Ko
(2.VS)

Nej
Be
(2.VS)

Mak
Ko
(2.VS)

     

 
Ú
t

 

 

Lgs
Ko
(2.VS)

Anj
Va
(2.VS)

Anj
Va
(2.VS)

Nej
Be
(2.VS)

Okn
Be
(2.VS)

       

 
S
t

 

 

Aoj
Čn
(2.VS)

Aok
Fe
(2.VS)

Fim
Hl
(2.VS)

Fim
Hl
(2.VS)

Nej
Be
(2.VS)

Zps
Bl
(VT1)

     

 
Č
t

 

   

Mak
Ko
(2.VS)

Lgs
Ko
(2.VS)

Zps
Bl
(VT1)

Aok
Fe
(2.VS)

Zoo
Ne
(2.VS)

Zoo
Ne
(2.VS)

   

 
P
á

 

 

Mar
Ko
(2.VS)

Mak
Ko
(2.VS)

Okn
Be
(2.VS)

Spú
Tm
(2.VS)

Aoj
Čn
(2.VS)

       

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.A  (Tmějová Monika)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Eko
Ko
(3.A)

Ikt (1sk)
Mc
(TeB)

Mat (mč1)
Mc
(2.B)

Čjl (mč1)
Ši
(3.A)

     

Nej (Sk-1) Be (3.C)

Nej (Sk-1) Be (3.C)

Ruj (Sk-2) (4.B)

Ruj (Sk-2) (4.B)

Ikt (2sk)
Ži
(TeC)

Čjl (mč2)
Ši
(3.A)

Mat (mč2)
Mc
(2.B)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

 
Ú
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Ikt (1sk)
Mc
(TeB)

Eko
Ko
(3.A)

Uce (1sk)
Tm
(4.A)

Anj (Sk1) Fe (3.A)

 

Tev (Chl2)
Pa
(TV)

Tev (Chl2)
Pa
(TV)

Anj (Sk2) Ku (JU1)

Tev (Dív2)
Pa
(TV)

Tev (Dív2)
Pa
(TV)

Ikt (2sk)
Ži
(VT1)

Uce (2sk)
Ko
(3.A)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Tev (Chl1)
Se
(Sok)

Tev (Chl1)
Se
(Sok)

Anj (Sk4) Čn (3.C)

 
S
t

 

 

Uce (1sk)
Tm
(4.A)

Uce (1sk)
Tm
(4.A)

Pek
Ta
(TeC)

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Eko
Ko
(3.A)

Čjl
Ši
(3.A)

     

Uce (2sk)
Ko
(3.A)

Uce (2sk)
Ko
(3.A)

Cer (2sk)
Čn
(4.C)

 
Č
t

 

 

Mat
Mc
(3.A)

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Pek
Ta
(TeC)

Anj (Sk1) Fe (3.B)

Obn
Se
(3.A)

 

Ftf (1sk)
Tm
(FTF)

Ftf (1sk)
Tm
(FTF)

Ftf (1sk)
Tm
(FTF)

Nej (Sk-1) Be (JU2)

Anj (Sk2) Ku (JU1)

Ruj (Sk-2) (3.B)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Ftf (2sk)
Nu
(VT2)

Ftf (2sk)
Nu
(VT3)

Ftf (2sk)
Nu
(VT3)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

Anj (Sk4) Čn (3.A)

 
P
á

 

 

Mat
Mc
(3.A)

Anj (Sk1) Fe (JU1)

Anj (Sk1) Fe (JU1)

Čjl
Ši
(3.A)

Uce (1sk)
Tm
(3.A)

Pra
Tm
(3.A)

     

Anj (Sk2) Ku (3.A)

Anj (Sk2) Ku (3.A)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Uce (2sk)
Ko
(2.A)

Anj (Sk4) Čn (3.C)

Anj (Sk4) Čn (3.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.B  (Hlaváčková Dagmar)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Uce
Tm
(3.B)

Uce
Tm
(3.B)

Ikt
(VT3)

Čjl
Fi
(2.C)

Obn
Ja
(4.C)

   

Nej (Sk-1) Be (3.C)

Nej (Sk-1) Be (3.C)

Ruj (Sk-2) (4.B)

Ruj (Sk-2) (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

 
Ú
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Eko
Ko
(1.B)

Mat
Hl
(3.B)

Dej
Ta
(3.B)

Anj (Sk1)
Fe
(3.A)

 

Tev (Chl1)
Se
(Sok)

Tev (Chl1)
Se
(Sok)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Tev (Dív2)
Pa
(TV)

Tev (Dív2)
Pa
(TV)

Tev (Chl2)
Pa
(TV)

Tev (Chl2)
Pa
(TV)

Anj (Sk4)
Čn
(3.C)

 
S
t

 

 

Pra
Fi
(4.B)

Mat
Hl
(3.B)

Ekt
Nu
(3.B)

Čjl
Fi
(3.B)

Ikt
(VT3)

Uce
Tm
(2.B)

     

 
Č
t

 

 

Eko
Ko
(3.B)

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Čjl
Fi
(3.B)

Anj (Sk1)
Fe
(3.B)

Dej
Ta
(1.B)

Uce
Tm
(3.C)

     

Nej (Sk-1) Be (JU2)

Ruj (Sk-2) (3.B)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

 

Anj (Sk4)
Čn
(3.A)

 

 
P
á

 

 

Mat
Hl
(3.B)

Anj (Sk1)
Fe
(JU1)

Anj (Sk1)
Fe
(JU1)

Ekt
Nu
(2.C)

Cer
Ks
(3.B)

Eko
Ko
(3.B)

     

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Čn
(3.C)

Anj (Sk4)
Čn
(3.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.C  (Jašková Radka)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Zpi (Dbs)
(TeC)

Eko
Nu
(3.C)

Čjl
Ja
(3.C)

Čjl
Ja
(3.C)

Zpv
Hl
(3.B)

   

Nej (Sk-1) Be (3.C)

Nej (Sk-1) Be (3.C)

Ruj (Sk-2) (4.B)

Ruj (Sk-2) (4.B)

Alg (Prg)
Ku
(VT3)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

 
Ú
t

 

 

Twb
Kv
(VT3)

Twb
Kv
(VT3)

Uce
Tm
(3.C)

Pos
Hk
(VT3)

Pos
Hk
(VT3)

Anj (Sk1)
Fe
(3.A)

 

Tev (Chl1)
Se
(Sok)

Tev (Chl1)
Se
(Sok)

Anj (Sk4)
Čn
(3.C)

Tev (Chl2)
Pa
(TV)

Tev (Chl2)
Pa
(TV)

 
S
t

 

 

Dbs (Dbs)
Sy
(VT2)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT2)

Mat
Mc
(3.C)

Mat
Mc
(3.C)

Zpv
Hl
(3.C)

Eko
Nu
(3.C)

Zpd
Ta
(TeC)

   

Prg (Prg)
Ku
(VT1)

Prg (Prg)
Ku
(VT1)

 
Č
t

 

 

Čjl
Ja
(3.C)

Nej (Sk-4) Va (JU1)

Uce
Tm
(3.A)

Anj (Sk1)
Fe
(3.B)

Zpo (Dbs)
Ku
(TeB)

Zpo (Dbs)
Ku
(TeB)

     

Nej (Sk-1) Be (JU2)

Ruj (Sk-2) (3.B)

Anj (Sk4)
Čn
(3.A)

Zda (Prg)
Sy
(VT1)

Zda (Prg)
Sy
(VT1)

Spj (Sk-3) Fe (3.A)

 
P
á

 

 

Uce
Tm
(3.C)

Anj (Sk1)
Fe
(JU1)

Anj (Sk1)
Fe
(JU1)

Mat
Mc
(3.C)

Pmz
Ku
(VT2)

Pmz
Ku
(VT2)

     

Anj (Sk4)
Čn
(3.C)

Anj (Sk4)
Čn
(3.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.K  (Tměj Jaroslav)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Bap
Nu
(Aula)

Ufa
Jr
(Aula)

Ufa
Jr
(Aula)

Ufa
Jr
(Aula)

Kds
Bl
(TeB)

Okn (Sk-1)
Be
(Aula)

Kap
Tm
(Aula)

   

Okr (Sk-2)
(JU2)

 
Ú
t

 

 

Nej (Sk-1)
Be
(JU1)

Pra
Tm
(Aula)

Aok
Čn
(Aula)

Rea
Va
(Aula)

Rea
Va
(Aula)

Pae
Fi
(Aula)

 

Ufa
Jr
(Aula)

Ufa
Jr
(Aula)

Ruj (Sk-2)
(JU2)

 
S
t

 

 

Bap
Nu
(Aula)

Okn (Sk-1)
Be
(JU1)

Pae
Fi
(Aula)

Pra
Tm
(Aula)

Pem
Nu
(Aula)

Sok
Ja
(Aula)

     

Okr (Sk-2)
(JU2)

 
Č
t

 

 

Pem
Nu
(Aula)

Pem
Nu
(Aula)

Ufa
Jr
(Aula)

Bap
Nu
(Aula)

Kds
Bl
(VT2)

Sok
Ja
(Aula)

     

 
P
á

 

                   

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.A  (Bačíková Lucie)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Sčj (sčj) Fi (2.A)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Pek
Ta
(VT3)

Pra
Fi
(4.A)

Ekt
Nu
(4.A)

Sčj (sčj)
Ši
(3.C)

Kor (Kor)
(4.A)

Kor (Kor)
(4.A)

Koa (Koa2) Ks (JU3)

Koa (Koa3)
Kn
(4.A)

Koa (Koa3) Kn (4.A)

Koa (Koa1) Čn (4.C)

Anj (Sk2)
Fe
(4.A)

Mcv (Mcv)
Čk
(2.C)

Mcv (Mcv)
Čk
(2.C)

Koa (Koa1)
Čn
(4.C)

 
 

 
Ú
t

 

 

Pra
Fi
(4.A)

Ikt
(TeC)

Spk
Fi
(4.A)

Čjl
Ši
(4.A)

Cer
Ks
(1.B)

Mat
Mc
(4.A)

 

Eko
Ko
(4.A)

Upc
Tm
(VT3)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Eko
Ko
(4.A)

Uce
Jr
(4.A)

Mat
Mc
(4.A)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

 

Tev (Chl)
Se
(TV)

Tev (Chl)
Se
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Anj (Sk2)
Fe
(4.A)

 
Č
t

 

Spj (Sk-4)
Fe
(4.A)

Čjl
Ši
(4.A)

Čjl
Ši
(4.A)

Nej (Sk-1)
Be
(JU2)

Mat
Mc
(4.A)

Uce
Jr
(4.A)

Eko
Ko
(4.A)

 

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Ruj (Sk-2)
Sm
(JU1)

Anj (Sk2)
Fe
(4.A)

Anj (Sk2)
Fe
(4.A)

Ruj (Sk-3)
(4.B)

 
P
á

 

 

Čjl
Ši
(4.A)

Upc
Tm
(VT3)

Ekt
Nu
(4.A)

Uce
Jr
(4.A)

Nej (Sk-1) Be (4.C)

Nej (Sk-1) Be (4.C)

     

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Spj (Sk-4) Fe (4.A)

Spj (Sk-4) Fe (4.A)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.B  (Dosedla František)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Sčj (sčj) Fi (2.A)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Mat
Hl
(4.B)

Eko
Nu
(4.B)

Uce (1sk)
Jr
(2.A)

Sčj (sčj)
Ši
(3.C)

Kor (Kor)
(4.A)

Kor (Kor)
(4.A)

Koa (Koa2) Ks (JU3)

Koa (Koa3)
Kn
(4.A)

Koa (Koa3) Kn (4.A)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Koa (Koa1) Čn (4.C)

Uce (2sk)
Tm
(4.B)

Mcv (Mcv)
Čk
(2.C)

Mcv (Mcv)
Čk
(2.C)

Koa (Koa1)
Čn
(4.C)

 

Anj (Sk3)
Kn
(4.C)

 

 
Ú
t

 

 

Mat
Hl
(4.B)

Čjl
Fi
(4.B)

Eko
Nu
(4.B)

Ikt (1sk)
Ži
(VT1)

Eko (1sk)
Nu
(4.B)

Pra
Tm
(4.B)

 

Svs (Svs)
Ja
(3.C)

Svs (Svs)
Ja
(3.C)

Eko (2sk)
Nu
(4.B)

Ikt (2sk)
Ži
(VT1)

Eks (Eks)
Nu
(4.B)

Eks (Eks)
Nu
(4.B)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Uce (1sk)
Jr
(4.C)

Psy
Ja
(4.B)

Čjl
Fi
(4.B)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

 

Tev (Chl)
Se
(TV)

Tev (Chl)
Se
(TV)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Uce (2sk)
Tm
(4.B)

Anj (Sk3)
Kn
(4.C)

 
Č
t

 

Spj (Sk-4)
Fe
(4.A)

Mat (mč1)
Hl
(2.B)

Čjl (mč1)
Fi
(4.B)

Nej (Sk-1)
Be
(JU2)

Uce (1sk)
Jr
(1.C)

Psy
Ja
(4.B)

Spk
Fi
(4.B)

 

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Ruj (Sk-2)
Sm
(JU1)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Čjl (mč2)
Fi
(4.B)

Mat (mč2)
Hl
(2.B)

Uce (2sk)
Tm
(4.B)

Ruj (Sk-3)
(4.B)

Anj (Sk3)
Kn
(1.C)

Anj (Sk3)
Kn
(1.C)

 
P
á

 

 

Pek
Ja
(TeC)

Čjl
Fi
(4.B)

Pra
Tm
(4.B)

Cer (1sk)
Ks
(1.B)

Nej (Sk-1) Be (4.C)

Nej (Sk-1) Be (4.C)

     

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Cer (2sk)
Čn
(4.B)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Spj (Sk-4) Fe (4.A)

Spj (Sk-4) Fe (4.A)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.C  (Kosařová Jitka)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Sčj (sčj) Fi (2.A)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Čjl
Fi
(4.C)

Uce
Jr
(4.C)

Zpv
Hl
(3.B)

Sčj (sčj)
Ši
(3.C)

Kor (Kor)
(4.A)

Kor (Kor)
(4.A)

Koa (Koa2) Ks (JU3)

Koa (Koa3)
Kn
(4.A)

Koa (Koa3) Kn (4.A)

Koa (Koa1) Čn (4.C)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Mcv (Mcv)
Čk
(2.C)

Mcv (Mcv)
Čk
(2.C)

Koa (Koa1)
Čn
(4.C)

 
 

 
Ú
t

 

 

Eko
Nu
(4.C)

Eko
Nu
(4.C)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT3)

Mat
Čk
(4.C)

Mat
Čk
(4.C)

Pos
Hk
(VT3)

Pos
Hk
(VT3)

 

Nhw
Sy
(VT2)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

 
S
t

 

 

Zpv
Hl
(3.B)

Čjl
Fi
(4.C)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT3)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT3)

Uce
Jr
(4.C)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

 

Tev
Se
(TV)

Tev
Se
(TV)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

 
Č
t

 

Spj (Sk-4)
Fe
(4.A)

Gpc
Sy
(VT2)

Gpc
Sy
(VT2)

Nej (Sk-1)
Be
(JU2)

Mat
Čk
(4.C)

Eko
Nu
(4.C)

Apc
Jr
(VT3)

 

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Anj (Sk1)
Va
(4.B)

Ruj (Sk-2)
Sm
(JU1)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Ks
(JU3)

Ruj (Sk-3)
(4.B)

 
P
á

 

 

Ftf
Jr
(VT3)

Ftf
Jr
(FTF)

Čjl
Fi
(4.C)

Čjl
Fi
(4.C)

Nej (Sk-1) Be (4.C)

Nej (Sk-1) Be (4.C)

     

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-2) Sm (JU1)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Ruj (Sk-3) (4.B)

Spj (Sk-4) Fe (4.A)

Spj (Sk-4) Fe (4.A)