Střední roku

Rozvrh hodin

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.A  (Vacek Michal)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Mat (2sk)
Hl
(MAT)

Čjl (2sk)
Ši
(MAT)

Eko
Ko
(1.A)

Anj (Sk1) Čn (Aula)

Dej
Ši
(1.A)

       

Anj (Sk2) Fe (MAT)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Čjl (1sk)
Ši
(1.A)

Mat (1sk)
Hl
(1.A)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Anj (Sk5) Ks (JU1)

Anj (Sk6) Li (1.A)

 
Ú
t

 

 

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Obn
Se
(1.A)

Čjl
Ši
(1.A)

Mat
Hl
(MAT)

Anj (Sk1) Čn (4.C)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Tev (Dív2) Do (TV)

Tev (Dív2) Do (TV)

Anj (Sk3) Kn (JU1)

Tev (Dív3) Pa (mim)

Tev (Dív3) Pa (mim)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

   

Anj (Sk5) Ks (JU3)

   

Anj (Sk6) Li (1.C)

 
S
t

 

 

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Mat
Hl
(1.A)

Dej
Ši
(1.A)

Eko
Ko
(1.A)

Hze
Do
(1.A)

 

Pek
Pe
(TeC)

Pek
Pe
(TeC)

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Anj (Sk3) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Kn (1.C)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Anj (Sk5) Ks (JU3)

Anj (Sk5) Ks (JU3)

Anj (Sk6) Li (JU1)

Anj (Sk6) Li (JU1)

 
Č
t

 

 

Ikt (2sk)
Sa
(VT3)

Mat
Hl
(1.A)

Nej (Sk-2) Va (2.A)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Obn
Se
(1.A)

Zpvc
Sl
(1.A)

     

Nej (Sk-1) Be (1.B)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Spj (Sk-6) Be (1.B)

   

 
P
á

 

Nej (Sk-1)
Be
(JU1)

Nej (Sk-2) Va (1.A)

Čjl
Ši
(1.A)

Hze
Do
(1.A)

Ikt (2sk)
Sa
(VT2)

Eko
Ko
(1.A)

Zpvf
Hl
(4.B)

     

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (1.B)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

Spj (Sk-5) Fe (3.B)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.B  (Kosařová Jitka)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Che
Ba
(1.B)

Bio
Sl
(1.B)

Mat
Mc
(MAT)

Anj (Sk1) Čn (Aula)

Zem
Be
(1.C)

       

Anj (Sk2) Fe (MAT)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Anj (Sk5) Ks (JU1)

Anj (Sk6) Li (1.A)

 
Ú
t

 

 

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Zem
Be
(1.B)

Obn
Ja
(1.B)

Čjl
Ja
(1.B)

Anj (Sk1) Čn (4.C)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Tev (Dív2) Do (TV)

Tev (Dív2) Do (TV)

Anj (Sk3) Kn (JU1)

Tev (Dív3) Pa (mim)

Tev (Dív3) Pa (mim)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

   

Anj (Sk5) Ks (JU3)

   

Anj (Sk6) Li (1.C)

 
S
t

 

 

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Čjl
Ja
(1.B)

Fyz
Hl
(4.B)

Mat
Mc
(1.B)

Pek
Pe
(TeC)

Pek
Pe
(TeC)

   

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Anj (Sk3) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Kn (1.C)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Anj (Sk5) Ks (JU3)

Anj (Sk5) Ks (JU3)

Anj (Sk6) Li (JU1)

Anj (Sk6) Li (JU1)

 
Č
t

 

 

Čjl (1sk)
Ja
(1.B)

Mat (1sk)
Mc
(1.B)

Nej (Sk-1) Be (1.B)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Dej
Ši
(1.B)

Ikt (1sk)
An
(VT2)

 

Che
Ba
(1.B)

Bio
Sl
(1.B)

Nej (Sk-2) Va (2.A)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Mat (2sk)
Mc
(2.B)

Čjl (2sk)
Ja
(2.B)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Ikt (2sk)
Sa
(VT1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Spj (Sk-6) Be (1.B)

   

 
P
á

 

Nej (Sk-1)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Fyz
Hl
(1.B)

Mat
Mc
(1.B)

Dej
Ši
(1.B)

Obn
Ja
(1.B)

Ikt (1sk)
An
(VT1)

     

Nej (Sk-2) Va (1.A)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (1.B)

Ikt (2sk)
Sa
(VT3)

Spj (Sk-5) Fe (3.B)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  1.C  (Linke Lucie)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Zpvc
Sl
(1.C)

Čjl
Fi
(1.C)

Hze
Do
(1.C)

Anj (Sk1) Čn (Aula)

Mat
Čk
(MAT)

Dej
Ši
(1.C)

     

Anj (Sk2) Fe (MAT)

Anj (Sk3) Kn (JU3)

Anj (Sk4) Va (1.C)

Anj (Sk5) Ks (JU1)

Anj (Sk6) Li (1.A)

 
Ú
t

 

 

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Spj (Sk-6) Be (JU1)

Alg (1sk)
Ku
(VT2)

Mat
Čk
(MAT)

Obn
Se
(1.C)

Anj (Sk1) Čn (4.C)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Chl1)
Se
(TV)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Tev (Dív1) Se (TV1)

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Tev (Dív2) Do (TV)

Tev (Dív2) Do (TV)

Anj (Sk3) Kn (JU1)

Tev (Dív3) Pa (mim)

Tev (Dív3) Pa (mim)

Tpc (2sk)
Sy
(VT1)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

Tev (Chl2)
Do
(TV1)

   

Anj (Sk5) Ks (JU3)

   

Anj (Sk6) Li (1.C)

 
S
t

 

 

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Anj (Sk1) Čn (2.A)

Mat
Čk
(MAT)

Zpd
Tm
(VT3)

Apc (1sk)
Bl
(VT2)

Tpc (1sk)
Sy
(VT1)

Dej
Ši
(1.C)

   

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Anj (Sk2) Fe (1.B)

Anj (Sk3) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Kn (1.C)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Anj (Sk4) Va (1.A)

Tpc (2sk)
Sy
(VT1)

Alg (2sk)
Ku
(VT2)

Anj (Sk5) Ks (JU3)

Anj (Sk5) Ks (JU3)

Anj (Sk6) Li (JU1)

Anj (Sk6) Li (JU1)

 
Č
t

 

 

Mat (1sk)
Čk
(MAT)

Čjl (1sk)
Fi
(4.C)

Nej (Sk-1) Be (1.B)

Nej (Sk-2) Va (3.B)

Eko
Nu
(1.C)

Obn
Se
(1.C)

 

Alg (1sk)
Ku
(TeB)

Hze
Do
(1.C)

Nej (Sk-2) Va (2.A)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Čjl (2sk)
Fi
(2.A)

Mat (2sk)
Čk
(MAT)

Ruj (Sk-4) Le (JU1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Apc (2sk)
Sa
(TeC)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

Spj (Sk-6) Be (1.B)

   

 
P
á

 

Nej (Sk-1)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Čjl
Fi
(1.C)

Apc (1sk)
Bl
(VT2)

Tpc (1sk)
Sy
(VT3)

Eko
Nu
(1.C)

Zpd
Tm
(TeC)

     

Nej (Sk-2) Va (1.A)

Ruj (Sk-3) Li (1.C)

Ruj (Sk-4) Le (1.B)

Apc (2sk)
Sa
(VT1)

Alg (2sk)
Ku
(TeB)

Spj (Sk-5) Fe (3.B)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.A  (Baše Marek)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Eko
Ko
(2.A)

Sta
Nu
(VT3)

Mat
Čn
(2.A)

Obn
Se
(2.A)

Uce (1sk)
Jr
(2.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Anj (Sk2) Kn (2.B)

Anj (Sk3) Va (1.A)

Uce (2sk)
Tm
(2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
Ú
t

 

 

Mat (1sk)
Čn
(1.C)

Čjl (1sk)
Fi
(1.C)

Uce (1sk)
Jr
(1.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Eko
Ko
(2.A)

Pek
Pe
(TeC)

Pek
Pe
(TeC)

   

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Va (2.A)

Čjl (2sk)
Fi
(2.A)

Mat (2sk)
Čn
(2.A)

Uce (2sk)
Tm
(2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Anj (Sk4) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Hoz
Be
(2.A)

Dej
Ši
(2.A)

 

Spj (Sk-6)
Be
(2.A)

Spj (Sk-6)
Be
(2.A)

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk5) Li (JU1)

Anj (Sk5) Li (JU1)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Va (3.C)

Mat
Čn
(2.A)

Sta
Nu
(TeC)

Čjl
Fi
(2.A)

Ikt (1sk)
Sa
(VT1)

Eko
Ko
(2.A)

     

Nej (Sk-2) Be (JU1)

Ruj (Sk-3) Li (JU3)

Ikt (2sk)
An
(VT2)

Ruj (Sk-4) Le (2.C)

 
P
á

 

 

Uce (1sk)
Jr
(4.C)

Ikt (1sk)
Sa
(TeB)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Čjl
Fi
(2.A)

       

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Nej (Sk-2) Be (2.A)

Uce (2sk)
Tm
(2.A)

Ikt (2sk)
An
(VT3)

Ruj (Sk-4) Le (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Spj (Sk-6) Be (2.A)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.B  (Martincová Zuzana)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

   

Che
Ba
(2.B)

Bio
Sl
(2.B)

Čjl
Ja
(2.B)

Fyz
Hl
(4.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Anj (Sk2) Kn (2.B)

Anj (Sk3) Va (1.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
Ú
t

 

 

Fyz
Hl
(4.B)

Eko
Nu
(2.B)

Čjl
Ja
(2.B)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Mat
Mc
(2.B)

Zem
Do
(2.B)

 

Pek
Pe
(TeC)

Pek
Pe
(TeC)

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Va (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Anj (Sk4) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Dej
Ši
(2.B)

Obn
Ja
(2.B)

 

Kmk (Kmk)
Sy
(2.B)

Kmk (Kmk)
Sy
(2.B)

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk5) Li (JU1)

Anj (Sk5) Li (JU1)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Va (3.C)

Ikt (1sk)
Sa
(VT1)

Dej
Ši
(2.B)

Eko
Nu
(2.B)

Mat
Mc
(MAT)

Zem
Do
(2.B)

 

Bio
Sl
(2.B)

Che
Ba
(2.B)

Nej (Sk-2) Be (JU1)

Ruj (Sk-3) Li (JU3)

Ruj (Sk-4) Le (2.C)

Ikt (2sk)
An
(VT2)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

 

 
P
á

 

 

Mat (1sk)
Mc
(MAT)

Čjl (1sk)
Ja
(2.B)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Ikt (1sk)
Sa
(VT3)

       

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Nej (Sk-2) Be (2.A)

Ruj (Sk-4) Le (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Čjl (2sk)
Ja
(2.B)

Mat (2sk)
Mc
(MAT)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Ikt (2sk)
An
(VT1)

 

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

   

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  2.C  (Nunvářová Jana)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Uce (1sk)
Jr
(2.C)

Uce (1sk)
Jr
(2.C)

Mat (1sk)
Čk
(3.C)

Čjl (1sk)
Ši
(3.VS)

Obn
Se
(2.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Anj (Sk2) Kn (2.B)

Anj (Sk3) Va (1.A)

Pos (2sk)
Ku
(VT1)

Pos (2sk)
Ku
(VT1)

Čjl (2sk)
Ši
(2.C)

Mat (2sk)
Čk
(2.C)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Tev (Chl2)
Do
(TV)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
Ú
t

 

 

Mat
Čk
(2.C)

Zpv
Hl
(4.B)

Eko
Nu
(2.C)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Zpi (Dbs)
Sy
(TeB)

Čjl
Ši
(2.C)

 

Pos (1sk)
Hk
(VT3)

Pos (1sk)
Hk
(VT3)

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Va (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.B)

Alg (Prg)
Ku
(VT2)

Gpc (2sk)
Sy
(VT2)

Uce (2sk)
Jr
(2.C)

Anj (Sk4) Čn (JU1)

Anj (Sk5) Li (2.C)

 
S
t

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Tev (Dív1)
Se
(TV)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Anj (Sk1) Ks (JU3)

Mat
Čk
(2.C)

Zpd
Tm
(VT3)

 

Spj (Sk-6)
Be
(2.A)

Spj (Sk-6)
Be
(2.A)

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk2) Kn (1.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Anj (Sk3) Va (2.C)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Tev (Dív2)
Do
(TV1)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk6) Fe (2.A)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk4) Čn (2.B)

Anj (Sk5) Li (JU1)

Anj (Sk5) Li (JU1)

 
Č
t

 

Nej (Sk-2)
Be
(JU1)

Nej (Sk-1) Va (3.C)

Zpd
Tm
(VT3)

Gpc (1sk)
Sy
(VT2)

Gpc (1sk)
Sy
(VT2)

Zpi (Dbs)
Sy
(TeB)

Zpv
Hl
(4.B)

 

Apc (1sk)
Bl
(VT2)

Apc (1sk)
Bl
(VT2)

Nej (Sk-2) Be (JU1)

Ruj (Sk-3) Li (JU3)

Ruj (Sk-4) Le (2.C)

Uce (2sk)
Jr
(2.C)

Uce (2sk)
Jr
(2.C)

Alg (Prg)
Ku
(VT3)

Apc (2sk)
An
(VT1)

Apc (2sk)
An
(VT1)

Spj (Sk-5) Fe (1.A)

 

 
P
á

 

 

Hoz
Do
(2.C)

Eko
Nu
(2.C)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Nej (Sk-1) Va (2.C)

Čjl
Ši
(2.C)

Uce (1sk)
Jr
(2.C)

     

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Nej (Sk-2) Be (2.A)

Ruj (Sk-4) Le (1.C)

Ruj (Sk-3) Li (2.B)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

Ruj (Sk-4) Le (1.A)

Gpc (2sk)
Sy
(VT2)

Spj (Sk-6) Be (2.A)

Spj (Sk-5) Fe (JU1)

   

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.A  (Kotoučová Pavlína)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

Pek
Ja
(VT3)

Mat
Hl
(3.A)

Eko
Ko
(3.A)

       

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

 
Ú
t

 

 

Uce (2sk)
Šm
(1.B)

Uce (2sk)
Šm
(1.B)

Čjl
Ši
(3.A)

Eko
Ko
(3.A)

Cer (2sk)
Ks
(JU3)

 

Ftf (2sk)
Nu
(TeB)

Ftf (2sk)
Nu
(TeB)

Ftf (2sk)
Nu
(TeB)

Uce (1sk)
Jr
(3.A)

Uce (1sk)
Jr
(3.A)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

Ftf (1sk)
Tm
(FTF)

Ftf (1sk)
Tm
(FTF)

Ftf (1sk)
Tm
(FTF)

 
S
t

 

 

Mat (2sk)
Hl
(MAT)

Čjl (2sk)
Ši
(3.A)

Eko
Ko
(3.A)

Pek
Ja
(TeC)

Pra
Fi
(3.A)

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

 

Tev (Chl)
Do
(TV)

Tev (Chl)
Do
(TV)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Čjl (1sk)
Ši
(3.A)

Mat (1sk)
Hl
(MAT)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

 
Č
t

 

 

Uce (2sk)
Šm
(3.VS)

Uce (2sk)
Šm
(3.VS)

Ikt (2sk)
An
(VT3)

Mat
Hl
(3.A)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Uce (1sk)
Jr
(3.A)

Uce (1sk)
Jr
(3.A)

Ikt (1sk)
Bl
(VT1)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

   

 
P
á

 

 

Čjl
Ši
(3.A)

Ruj (Sk-3) Le (3.C)

Obn
Se
(3.A)

Ikt (2sk)
An
(TeC)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

     

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Ruj (Sk-4) Li (3.VS)

Cer (1sk)
Čn
(3.A)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.B  (Kotoučová Pavlína)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Anj (Sk1) Čn (3.A)

Anj (Sk1) Čn (3.A)

Uce (1sk)
Jr
(1.B)

Mat (mč1)
Mc
(1.B)

Čjl (mč1)
Fi
(1.B)

Obn
Ja
(3.B)

     

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Anj (Sk3) Kn (3.B)

Anj (Sk3) Kn (3.B)

Uce (2sk)
Tm
(3.B)

Čjl (mč2)
Fi
(3.B)

Mat (mč2)
Mc
(3.B)

Anj (Sk4) Va (3.C)

Anj (Sk4) Va (3.C)

 
Ú
t

 

 

Ekt
Nu
(3.B)

Eko
Ko
(3.B)

Čjl
Fi
(3.B)

Uce (1sk)
Jr
(3.C)

Uce (1sk)
Jr
(3.C)

Mat
Mc
(MAT)

Anj (Sk3)
Kn
(3.B)

   

Uce (2sk)
Tm
(3.B)

Uce (2sk)
Tm
(3.B)

 
S
t

 

 

Ekt
Nu
(3.B)

Eko
Ko
(3.B)

Čjl
Fi
(3.B)

Pra
Fi
(3.B)

Dej
Tm
(3.B)

Anj (Sk1) Čn (3.A)

 

Tev (Chl)
Do
(TV)

Tev (Chl)
Do
(TV)

Anj (Sk2) Ks (JU3)

Anj (Sk3) Kn (3.B)

Kmk (Kmk)
Sy
(2.B)

Kmk (Kmk)
Sy
(2.B)

Anj (Sk4) Va (3.C)

 
Č
t

 

 

Dej
Tm
(3.B)

Eko
Ko
(3.B)

Mat
Mc
(MAT)

Ikt (1sk)
Bl
(VT3)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Anj (Sk2)
Ks
(JU3)

Ikt (2sk)
An
(VT1)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

   

 
P
á

 

 

Ikt (1sk)
Bl
(TeB)

Ruj (Sk-3) Le (3.C)

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Uce (1sk)
Jr
(1.C)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

     

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Ikt (2sk)
An
(VT3)

Ruj (Sk-4) Li (3.VS)

Cer (2sk)
Čn
(3.B)

Uce (2sk)
Tm
(3.B)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  3.C  (Jareš Jaromír)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

Zpv
Hl
(4.B)

Uce
Jr
(3.C)

Čjl
Ja
(3.C)

Alg
Ku
(VT1)

     

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

 
Ú
t

 

 

Prg
Ku
(VT2)

Prg
Ku
(VT2)

Mat
Čk
(3.C)

Pos
Hk
(VT3)

Pos
Hk
(VT3)

Uce
Jr
(3.C)

 

Twb
Kv
(VT1)

Twb
Kv
(VT1)

 
S
t

 

 

Zpd
Ja
(VT2)

Mat
Čk
(3.C)

Pmz
Ku
(VT2)

Pmz
Ku
(VT2)

Eko
Nu
(3.C)

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

 

Tev (Chl)
Do
(TV)

Tev (Chl)
Do
(TV)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

Kmk (Kmk)
Sy
(2.B)

Kmk (Kmk)
Sy
(2.B)

 
Č
t

 

 

Zda
Sy
(VT2)

Eko
Nu
(3.C)

Čjl
Ja
(3.C)

Mat
Čk
(3.C)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Ruj (Sk-3) Le (JU3)

Anj (Sk1)
Čn
(3.A)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Nej (Sk-2) Va (3.C)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Ruj (Sk-4) Li (3.B)

Anj (Sk4)
Va
(3.C)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

   

 
P
á

 

 

Zpv
Hl
(3.C)

Ruj (Sk-3) Le (3.C)

Uce
Jr
(3.C)

Čjl
Ja
(3.C)

Zda
Sy
(VT2)

       

Nej (Sk-1) Be (2.A)

Nej (Sk-2) Va (4.C)

Ruj (Sk-4) Li (3.VS)

Spj (Sk-5) Fe (3.A)

 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.A  (Tmějová Monika)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Eko
Ko
(4.A)

Anj (Sk1) Fe (4.A)

Uce (1sk)
Tm
(4.A)

Koa (Koa1)
Kn
(4.C)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Anj (Sk2) Ku (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (3.A)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Uce (2sk)
Ko
(1.B)

   

Koa (Koa3)
Ku
(4.A)

   

 
Ú
t

 

 

Mat (mč1)
Mc
(MAT)

Čjl (mč1)
Ši
(4.A)

Eko
Ko
(4.A)

Pra
Fi
(4.A)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Ekt
Nu
(4.A)

Sčj
Ši
(4.A)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Čjl (mč2)
Ši
(4.A)

Mat (mč2)
Mc
(MAT)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
S
t

 

 

Uce (1sk)
Tm
(4.C)

Mat
Mc
(4.A)

Čjl
Ši
(4.A)

Ekt
Nu
(4.A)

Anj (Sk1) Fe (4.B)

Eko
Ko
(4.A)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Anj (Sk2) Ku (4.A)

Uce (2sk)
Ko
(4.A)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Tev (Chl2)
Pa
(Sok)

Tev (Chl2)
Pa
(Sok)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

 
Č
t

 

 

Čjl
Ši
(4.A)

Nej (Sk-4) Va (1.C)

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Mat
Mc
(4.A)

Pek
Ja
(TeC)

Ikt (1sk)
Mc
(TeC)

 

Upc
Tm
(VT3)

Upc
Tm
(VT3)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Cer (2sk)
Čn
(4.A)

Ikt (2sk)
Bl
(TeB)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
P
á

 

 

Cer (1sk)
Ks
(JU3)

Uce (1sk)
Tm
(3.B)

Čjl
Ši
(4.A)

Pra
Fi
(4.A)

Anj (Sk1) Fe (4.A)

Anj (Sk1) Fe (4.A)

     

Anj (Sk2) Ku (JU1)

Anj (Sk2) Ku (JU1)

Cer (2sk)
Čn
(4.A)

Uce (2sk)
Ko
(4.A)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Anj (Sk3) Ks (JU3)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Anj (Sk4) Čn (4.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.B  (Hlaváčková Dagmar)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Tev (Dív1)
Se
(TV1)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Psy
Tm
(4.B)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

Čjl
Fi
(3.A)

Koa (Koa1)
Kn
(4.C)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (3.A)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Tev (Dív2)
Do
(TV)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Koa (Koa3)
Ku
(4.A)

 

 
Ú
t

 

 

Uce
Tm
(3.C)

Psy
Tm
(3.C)

Mat
Hl
(4.B)

Mat
Hl
(4.B)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Pra
Fi
(4.B)

Eko
Ko
(4.B)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
S
t

 

 

Čjl
Fi
(4.B)

Pek
Ja
(VT3)

Uce
Tm
(4.B)

Eko
Ko
(3.A)

Anj (Sk1)
Fe
(4.B)

Sčj
Fi
(4.B)

 

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Tev (Chl2)
Pa
(Sok)

Tev (Chl2)
Pa
(Sok)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Kmk (Kmk)
Sy
(2.B)

Kmk (Kmk)
Sy
(2.B)

 
Č
t

 

 

Ikt
An
(TeC)

Nej (Sk-4) Va (1.C)

Čjl
Fi
(4.C)

Eko
Ko
(4.B)

Cer
Ks
(4.B)

Pra
Fi
(2.C)

 

Eks (Eks)
Nu
(2.A)

Eks (Eks)
Nu
(2.A)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Svs (Svs)
Ja
(3.B)

Svs (Svs)
Ja
(3.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
P
á

 

 

Čjl
Fi
(4.B)

Cer
Ks
(4.B)

Uce
Tm
(4.B)

Mat
Hl
(4.B)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

     

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Anj (Sk3)
Ks
(JU3)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522  4.C  (Jašková Radka)

 

0
7:20- 8:05

1
8:10- 8:55

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:00-14:45

9
14:50-15:35

 
P
o

 

 

Čjl
Ja
(4.C)

Uce
Tm
(4.A)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Eko
Nu
(4.C)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

Zpv
Hl
(4.B)

Koa (Koa1)
Kn
(4.C)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Mcv (Mcv)
Mc
(MAT)

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (3.A)

Koa (Koa2)
Ks
(JU3)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

 

Koa (Koa3)
Ku
(4.A)

 

 
Ú
t

 

 

Čjl
Ja
(4.C)

Čjl
Ja
(4.C)

Mat
Mc
(MAT)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT1)

Nej (Sk-4) Va (4.C)

Pos
Hk
(VT3)

Pos
Hk
(VT3)

   

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
S
t

 

 

Gpc
Sy
(VT3)

Nhw
Sy
(TeC)

Apc
Bl
(VT3)

Mat
Mc
(4.C)

Anj (Sk1)
Fe
(4.B)

Eko
Nu
(4.C)

 

Tev (Chl2)
Pa
(Sok)

Tev (Chl2)
Pa
(Sok)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

Tev (Chl1)
Se
(TV1)

 
Č
t

 

 

Eko
Nu
(4.C)

Nej (Sk-4) Va (1.C)

Zpv
Hl
(4.B)

Sčj
Ja
(4.C)

Uce
Tm
(4.C)

Gpc
Sy
(VT3)

     

Nej (Sk-1) Be (JU1)

Ruj (Sk-2) Li (4.B)

Spj (Sk-3) Fe (4.A)

 
P
á

 

 

Dbs (Dbs)
Sy
(VT1)

Dbs (Dbs)
Sy
(VT1)

Čjl
Ja
(4.C)

Mat
Mc
(MAT)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

Anj (Sk1)
Fe
(4.A)

     

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Prg (Prg)
Ku
(VT2)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)

Anj (Sk4)
Čn
(4.C)