Střední roku

Kurzy a certifikáty

Zkoušky Goethe Zertifikat

English for Business

Příprava na zkoušku LCCI International Business – English for Business. Roční až dvouletý kurz (podle úrovně znalostí angličtiny) v rozsahu 60, resp. 120 hodin, je zaměřený na práci s textem, porozumění odbornému textu a přiměřené reagování na něj, na práci s informacemi – jejich shromažďování, uspořádání do celku a jejich výběr dle zadání. Dalším cílem přípravy na zkoušku je naučit interpretovat informace, pracovat s obchodní korespondencí, vhodně se vyjadřovat v obchodním kontextu, správně užívat obchodní frazeologii, posoudit vhodnost formy sdělení, vyváženost a výstižnost textu za účelem dosažení odpovídající komunikace.

Cena je podle délky kurzu buď 4 800, nebo 9 600 Kč.

Termín závazného přihlášení k získání certifikátu je do konce listopadu. Zkouška se koná
v 1. polovině dubna. Cena zkoušky je 2 600 Kč. Kontaktujte nás pro upřesnění aktuálních termínů.

ECDL

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

Úspešní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.

Naše škola je akreditovaným střediskem pro ECDL testování studentů a zaměstnanců školství. V akreditované místnosti pro testování je 15 míst.

Testy vedou a hodnotí dva akreditovaní testeři:

Mgr. Renata Čermáková
Josef Žid

Oficiální stránky ECDL v ČR.