Střední roku

15.05.2020 INFORMACE K PZ

Pozvánky k PZ budou zákonným zástupcům odeslány nejpozději 22. 5. 2020 prostřednictvím pošty.

Informace k PZ

Organizační pokyny k PZ

Čestné prohlášení