Střední roku

15.09.2020 Připomenutí opatření

Dobrý den,
znovu připomínáme pokyny z hlediska covidu:
  • žák ani zaměstnanec školy nesmí vstoupit do budovy školy s příznaky respiračních nemocí,
  • objeví-li se příznaky respiračních nemocí v průběhu vyučovacího dne - nahlásit v sekretariátu školy (zaměstnanec odchází k lékaři, žák bude odveden do školního bytu do karantény a bude kontaktován jeden z rodičů pro následný odvoz žáka k lékaři),
  • po rozhodnutí lékaře zaměstnanec nebo zákonný zástupce žáka podá telefonicky nebo emailem zprávu řediteli školy (případně paní zástupkyni nebo do sekretariátu).
S pozdravem
 
vedení školy