Střední roku

04.10.2020 Přerušená výuka TV

UPOZORNĚNÍ


S účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje mimořádné opatření při epidemii na území Královéhradeckého kraje spočívající v částečném omezení provozu středních škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti (viz nařízení č. 1/2020 ze dne 1. října 2020).
Z uvedeného vyplývá, že v uvedeném termínu nebude probíhat výuka tělesné výchovy. Dle možností bude upraven rozvrh (viz změny rozvrhů).
Na uvedenou dobu bude také uzavřena zkušebna hudebních kapel.

 

vedení školy