Přijímací řízení 2020

Jednotná přijímací zkouška (dále jen jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Bližší informace k přijímacímu řízení 2020 budou zveřejněny v lednu 2020.

Pro uchazeče nabízíme možnost složení přijímací zkoušky "nanečisto".

Termín: čtvrtek 16. 1. 2020

Cena: 100,- Kč (splatné při registraci)

Přihlášení: na tel. 494 942 440, nebo na e-mailu cermakova@oakostelec.cz

Průběh PZN:

od 14:30 - registrace a rozdělení do učeben

Test z matematiky:
15:00 - administrace zkoušky v učebně
15:15 – 16:25 (70 minut) - test z matematiky
Test z českého jazyka:
16:35 - administrace zkoušky v učebně
16:45 – 17:45 (60 minut) - test z českého jazyka

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách a vývěsce školy pod přiděleným kódem. Výsledky PZN nemají vliv na přijetí ke studiu.