Střední roku

10.03.2020 !! UZAVŘENÍ ŠKOLY !!

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus

MZ zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • zákaz platí do odvolání
  • na OA TGM budou žáci dostávat od jednotlivých vyučujících zadání k samostudiu a plnění úkolů prostřednictvím Moodlu, e-mailu a systému Bakaláři.